Admincommandos in Minecraft

Het beheren van je Minecraft-server kan tijdrovend en complex zijn. Vooral omdat er een groot aantal commando's zijn. We leggen alle Minecraft-commando's uit die je nodig hebt.

Geschreven op 29 aug. 2021

Commando uitvoeren

Om admin-commandos op je Minecraft-server te kunnen gebruiken, moet je een Operator zijn.

  • In de chatconsole invoeren
    • Open de chat door op de T-toets te drukken
  • In de serverconsole invoeren

Alle commando's beginnen met een schuine streep (/). Het kan voorkomen dat de schuine streep in de serverconsole wordt weggelaten. Lees meer van je hoster of probeer het gewoon uit. Het commando /list is hiervoor handig, omdat het je alleen de huidige spelers op je server laat zien.

Verschillende parameters

Er moet ook rekening worden gehouden met de verschillende parameters van commando's. Puntige of vierkante haken worden niet geschreven wanneer een opdracht wordt ingevoerd.

  • Parameters zonder puntige metahaakjes zijn onveranderlijke woorden die op precies dezelfde manier moeten worden ingevoerd
  • <Parameter> met puntige metahaakjes zijn tijdelijke aanduidingen voor een waarde, b.v. voor een spelersnaam
  • [parameters] met vierkante metahaakjes zijn optioneel, je hoeft ze dus niet toetevoegen

Voorbeeld

  • Ban speler: /ban Sheep25
  • Verander wereldtijd: /time set day of /time set 0

Minecraft Ingame Command-voorbeeld

Alle opdrachten

Hulpmiddelen

CommandoBeschrijving
/datapack <enable|disable|list>Beheert datapakketten.
/debug <start|stop|function> Start of stopt met het schrijven van een debug-protocol
/function <functie>Voert een lijst met opdrachten of een functie-alias uit die in een mcfunction-bestand staan.
/help [Commando]Geeft een of meer commandos en hun syntaxis weer.
/locate <Gebouw>Toont de coördinaten van de dichtstbijzijnde structuur (fort, herenhuis, enz.).
/locatebiome <bioom>Toont de coördinaten van het dichtstbijzijnde bioom (minecraft: soul sand valley, etc.).
/perf <start|stop>Start (gedurende 10 seconden) of stopt met het schrijven van een debug protocol.
/reloadHerlaadt datapakketten.
/scoreboardBeheert zelf gedefinieerde scores.
/seedToont seed van Welt.

Chat

CommandBeschrijving
/me <bericht>Stuurt de naam van de afzender samen met een actietekst in de chat.
/msg <speler> <bericht>Stuurt een bericht naar een speler in de chat.
/tell <speler> <bericht>Hetzelfde als /msg.
/say <bericht>Stuurt een bericht naar alle spelers in de chat.
/teammsg <bericht>Stuurt een bericht in de chat naar alle spelers in hetzelfde team.
/tm <bericht>Korte vorm van /teammsg
/tellraw <speler> <bericht>Stuurt een bericht naar een speler in de chat, die kan worden geformatteerd en muisgevoelig.
/wHet zelfde als /msg (fluisteren).

Verandering van wezens (speler of wezen)

CommandoBeschrijving
/advancement <actie> <speler> <modus> <voortgang> [criterium]Geeft de speler vooruitgang.
/attributeWijzigt een attribuut van de entiteit.
/bossbarToont de speler een baasbalk.
/clear [speler] [item] [aantal]Verwijdert items uit de inventaris van de speler.
/dataWijzigt de eigenschappen van een wezen.
/effectGeeft het wezen een statuseffect.
/enchant <speler> <betovering> <Level>Geeft een betovering aan het item dat de speler vasthoudt.
/executeHiermee kan een wezen / een positie een commando uitvoeren en / of voorwaarden controleren.
/experienceGeeft of neemt ervaringspunten van de speler.
/xpGeeft of neemt ervaringspunten van de speler.
/gamemode <mode> <speler>Verandert de spelmode (0/1/2/3) van de speler.
/give <player> <Item> [Amount]Voegt items toe aan de inventaris van de speler.
/item (vanaf 1.17)Vervangt, wijzigt of kopieert items in de inventaris van het wezen.
/kill [speler / wezen]Doodt het wezen onmiddellijk.
/loot <bestemming> <bron>Genereert buittabellen voor wezens / blokken
/particleLaat deeltjes verschijnen rond een wezen / positie.
/playsoundSpeelt een geluid af voor de speler.
/recipe<actie> <speler> <recept>Geeft of neemt recepten van de speler.
/spawnpoint <speler> <positie>Verandert het spawnpunt van de speler.
/spectate <creature> [speler]Kan elk wezen observeren in de toeschouwermodus.
/spreadplayersVerspreidt de wezens binnen een bepaald gebied in het landschap.
/stopsoundStopt het afspelen van alle of één geluid voor de speler.
/tagVoegt een tag toe aan het wezen of verwijdert deze.
/teamBeheert teams voor objecten (wezens of levenloze objecten) en / of variabelen.
/teleport <doel> <kijkrichting>Teleporteert het wezen naar het doel en/of roteert het.
/tp <doel> <kijkrichting>Teleporteert het wezen naar het doel en/of roteert het.
/titel <speler> <commando>Toont een titelscherm voor de speler.
/triggerVerandert de score van de speler.

De wereld aanpassen

CommandoBeschrijving
/cloneKopieert / verplaatst een heel blokgebied naar een andere positie.
/dataWijzigt de blokobjectgegevens van een blok in de wereld.
/defaultgamemode <mode>Verandert 's werelds standaard spelmodus.
/difficulty <peaceful|easy|normal|hard>Verandert de moeilijkheidsgraad in de wereld.
/fillVult een heel blokgebied met een specifiek blok.
/forceloadLaadt bepaalde chunks permanent.
/gamerule <rule> <value>Verandert een basisinstelling van de wereld.
/particleLaat deeltjes verschijnen op een bepaalde positie in de wereld
/publish <Port>Maakt de wereld beschikbaar om samen te spelen in een LAN (lokaal netwerk).
/setblockPlaatst of verwijdert een blok op een specifieke positie in de wereld.
/setworldspawn [positie]Verandert het spawngebied van de wereld.
/summonCreëert een object (wezen etc.)
/tickingareaBedrock-exclusive: Laadt bepaalde brokken permanent.
/time <add|set|query> <0-18000 oder day|night|noon|midnight>
/toggledownfallBedrock-exclusive: Verandert de regenval.
/weather <clear|rain|thunder> [duur in seconden]Verandert het weer in de wereld.
/wereldgrensVerandert de grootte van de wereldbarrière over de hele wereld.

Server beheeren

CommandoBeschrijving
/ban <speler> [reden]Bant een speler permanent van de server.
/ban-ip <IP-adres> [Reden]Blokkeert permanent een IP-adres van de server.
/banlist [ips|players]Toont alle verbannen spelers of IP-adressen op de server.
/deop <player>Verwijdert de operatorrechten van een speler voor deze server.
/kick <speler> [reden]Verwijdert onmiddellijk een actieve speler van de server.
/list [uuids]Toont alle actieve spelers op de server.
/op <speler>Geeft operatorrechten voor deze server aan een speler.
/pardon <speler>Verwijdert een speler van de server.
/pardon-ip <IP-adres>Deblokkeert een IP-adres voor de server.
/save-allRed de wereld onmiddellijk op de server.
/save-offSchakelt de automatische back-up van de wereld op de server uit.
/save-onSlaat de wereld automatisch op de server op.
/setidletimeout <minutes>Stelt een limiet in voor hoe lang spelers roerloos op de server kunnen staan.
/stopStopt de server onmiddellijk en sluit deze af.
/whitelist <add|remove|list|on|off|reload> [Speler]Beheer de Whitelist voor de server.

Opdrachtsuggesties activeren

De commandosuggesties kunnen worden ingeschakeld in de chatinstellingen. Hierdoor wordt de lijst met beschikbare opdrachten weergegeven wanneer je een schuine streep (/) typt.

Minecraft Logo

Overzicht

Ontwikkelaar

Mojang

Studio

Mojang

Release

17 mei 2009

Genres

Adventure, Open-World, Survival, Sandbox

Platformen

Linux, Windows, Mac OS X

Meer onderwerpen over Minecraft