Admin Commandos bij 7 Days to Die

Als admin, moet je goed uitgerust zijn om je 7 Days to Die server ten allen tijde te beheren - admin commando's helpen je hierbij.

Geschreven op 1 dec. 2021

Admin Commandos

CommandoBeschrijving
ban add <speler> <tijd> [rede]Verwijdert een speler van de server voor een gespecificeerde tijd.
ban remove <SteamID>De speler kan weer op de server spelen.
ban listLijst van alle verwijderte spelers.
buff <effect>Geeft de speler een effect. Het effect moet in het Engels worden ingevoerd.
chunkcache / ccToont alle chunks die momenteel in de cache zijn geladen.
clearDe console wordt geleegd.
commandpermission add / cp add <recht> <niveau>Het ingevoerde recht wordt toegewezen aan het gewenste niveau.
commandpermission remove / cp remove <recht>Het ingevoerde recht wordt uit de lijst verwijdert.
commandpermission update / cp update <recht> <niveau>Het niveau van het ingevoerde recht wordt aangepast.
creativemenuHet creatieve menu is geactiveerd/gedeactiveerd
debuff <effect>Verwijdert een effect. Het effect moet in het Engels worden ingevoerd.
debugmenu / dm [on/off]Opent het Debug menu (voor ontwikkelaars)
enablescopes / esOpent debug opties.
gameover / goVoltooi een ronde/spel in deathmatch/horde modus.
getgamepref / ggToont de instellingen van het huidige spel.
gettime / gtToont de huidige ingame tijd.
gfx af (0 of 1)Schakelt de anisotrope filtering aan (1, standaard) of uit (0).
giveself <Gegenstand> [Qualität]Werpt het ingevoerde voorwerp voor de speler.
giveselfxp <Anzahl>Geeft de speler ervaring.
helpToont alle commando's.
kick <speler> [rede]Verwijdert een speler van de server.
kickallVerwijdert alle spelers van de server.
killallVerwijdert alle zombies van de server.
listgameobjects / lgoToont het aantal objecten.
listents / leLijst van alle objecten.
listthreads / ltLijst van alle bedreigingen.
listplayerids / lpiToont de speler ID's.
listplayers / lpToont de spelers die momenteel online zijn.
memToont het verbruik.
mod add <speler> <niveau>De speler wordt benoemd tot moderator.
mod remove <speler>De speler wordt verwijderd van de moderator lijst.
mod update <speler> <niveau>Het niveau van de moderator wordt aangepast.
saveworldWereld opslaan.
say [Text]De server stuurt een chatbericht naar alle spelers.
setgamepref /sg <instelling>Wijzigt een spelinstelling.
settempunit <c/f>Verandert de temperatuurweergave permanent in °C of °F.
settime <Zeit>Verandert de huidige ingame tijd. 0 is dag 1, 08:00.
showchunkdataToont de gegevens (spelers, buit, lading, biome) van een chunk.
shownexthordetimeToont de tijd tot de volgende horde.
shutdownBeëindigt het huidige spel.
sounddebugSchakelt de geluidsmanager om.
spawnairdropHet vliegtuig stijgt op en dropt dozen.
spawnentity / seToont alle items/zombies/dieren die op een speler kunnen worden gecreëerd.
spawnentity / se <speler> <ID>Commando om iets te creëren direct bij de speler.
spawnsupplycrate [speler]Een doos wordt over de speler gegooid. (Voorzichtig! De speler kan hierdoor gewond raken!)
spawnwanderinghorde [speler]Een horde wordt naar de speler gestuurd.
starve <speler>Laat de speler verhongeren.
thirsty <speler>De speler wordt dorstig.
toggle_blood_offZet het bloed uit.
toggle_blood_onZet het bloed aan.
versionToont de huidige versie.
weather [fog/rain/clouds/sun <Waarde> ]Toont de huidige weerstatistieken zonder parameters en kan het weer veranderen.
weathersurvival [on/off]Activeert/deactiveert de weersinvloed.
whitelist add <speler>Voegt de speler toe aan de whitelist.
whitelist remove <speler>Verwijdert de speler van de whitelist.
7 Days to Die Server mieten

Overzicht

Ontwikkelaar

The Fun Pimps

Studio

The Fun Pimps

Release

13 dec. 2013

Genres

Survival

Platformen

Linux, Playstation 4, Windows, Mac OS X, Xbox One

Meer onderwerpen over 7 Days to Die